காணாமல் போனவர்களின் உறவுகளின் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள் – சிறிதரன் எம் .பி

கிளிநொச்சியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள காணமல் போன உறவுகளின் உணர்வுகளை புரிந்துகொள்ளுங்கள் – காணமல் போன உறவுகளின் உறவினர்களுக்கு நீதி கிடைக்கவேண்டும் .நாம் யாருமே அவர்களை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது ,வேதனை அளிக்கிறது .

பாராளுமன்றில் ஆற்றிய உரை ..