தனி­நாட்­டுக் கோரிக்­கையை சுமப்­ப­தில் பய­னே­து­மில்லை!

ஆயு­தங்­கள் மௌனிக்­கப்­பட்­ட­வு­டன் தனி­நாட்டுக் கோரிக்­கை­யும் அத்­து­டன் மௌனிக்­கப்­பட்­டி­ருக்க வேண்­டும். அந்த எண்­ணத்தைச் சிலர் இன்­ன­மும் தம் உள்­ளங்­க­ளில் சுமந்து கொண்­டி­ருக்­கின்­றார்­கள். அத­னால் நாட்டு மக்­க­ளி­டையே சுமுக உறவு ஏற்­பட முடி­யாது.

இவ்­வாறு தெரி­வித்­தார் வடக்கு மாகாண முத­ல­மைச்சர் சி.வி.விக்­னேஸ்­வ­ரன்.

வடக்கு முத­ல­மைச்­சர் நேற்று அனுப்­பி­யுள்ள கேள்வி – பதில் வடி­வி­லான ஊடக அறிக்­கை­யில் இவ்­வாறு குறிப்­பிட்­டுள்ளார்.

“எமது மக்­கள் தனி­நாடு கோரு­வ­தை­யும், அதற்­காக உணர்ச்சி மேலிட உரத்­துக் கத்­து­வ­தை­யும் இனி நிறுத்த வேண்­டும். அப்­ப­டி­யான கருத்­துக்­கள் அர­சைப் பல­ம­டை­யச் செய்­யுமே தவிர எம்­மு­டன் சுமு­க­மாக நடத்து கொள்ள உத­வாது.”- என்று அவர் அந்த அறிக்­கை­யில் குறிப்­பிட்­டுள்ளார்.

வடக்கு -– கிழக்கு இணைப்பு என்­பது தனி­நாட்டை உரு­வாக்க நாம் செய்­யும் சதி என்று அரசு பிற நாடு­க­ளின் இரா­ஜ­தந்­தி­ரி­க­ளுக்­குக் கூறு­கின்­றது. பன்­னாட்­டுச் சமூ­கத்­தின் கருத்­துக்­கள் வடக்கு – கிழக்கு இணைப்­புக்கு எதி­ரா­கவே இருக்­கின்­றது.

தனி­நாடு என்­பது பிற வல்­ல­ர­சு­க­ளின் தய­வு­டனே இயற்­றப்­பட முடி­யும். நாம் கேட்­டுப் பெறக் கூடி­ய­தல்ல. அடித்­துப் பறிக்­க­மு­டி­யும் என்ற கருத்­தும் அண்­மை­யில் மௌனிக்­கப்­பட்­டு­விட்­டது. தனித்து நாம் வாழ முற்­பட்­டால் பிற நாடு­க­ளின் சார்­பா­ன­வர்­க­ளா­கவே மாற வேண்­டும்.

மாறாத பகை­மையை சிங்­கள சகோ­த­ரர்­க­ளு­டன் பாராட்ட வேண்­டிய நிலை ஏற்­ப­டும். தனி­நாட்­டுக் கோரிக்­கை­யால் நாட்டு மக்­க­ளி­டையே சுமுக உறவு ஏற்­பட முடி­யாது என்­பதை எம்­ம­வர்­கள் ஆய்ந்­து­ணர வேண்­டும்.

எமது மக்­கள் வெளி­நா­டு­க­ளில் இருந்து கொண்டு எமது நிலை­ய­றி­யாது பேசு­வதை நிறுத்த வேண்­டும். இங்கு இன ஒன்­றுமை வளர இடம்­கொ­டுக்க வேண்­டும் என்­றும் அவர் அந்த அறிக்­கை­யில் தெரி­வித்­துள்­ளார்.

அதே­வேளை, கடந்த புதன்­கி­ழமை வடக்கு மாகாண முத­ல­மைச்­சரை இலங்­கைக்­கான ஆஸ்­தி­ரே­லி­யத் தூது­வர் சந்­தித்­தித்­துக் கலந்­து­ரை­யா­டி­னார்.

அந்­தச் சந்­திப்­பில் வடக்கு முத­ல­மைச்­சர், “ஆஸ்­தி­ரே­லியா போன்ற கூட்­டாட்சி அதி­கா­ரப் பகிர்­வையே தமிழ் மக்­கள் கோரு­கின்­ற­னர். அதை தமி­ழர்­க­ளுக்கு வழங்­கி­னால் தனி­நா­டா­கப் பிரிந்து சென்று விடு­வார்­களோ என்ற ஐயப்­பாடு தென்­னி­லங்கை ஆட்­சி­யா­ளர்­க­ளி­டம் உண்டு. கூட்­டாட்­சித் தீர்வை வழங்­காது விட்­டால் தனி­நாடு கோரும் அவ­சி­யம் தமி­ழர்­க­ளுக்கு ஏற்­ப­டும்.”- என்று ஆஸ்­தி­ரே­லி­யத் தூது­வ­ரி­டம் கூறி­யி­ருந்­தார்.