திருகோணமலை வீட்டுச் சின்னத்தில் போட்டியிடும் எமது வேட்பாளர்கள்!