வட கிழக்கில் போட்டியிடும் எமது வேட்பாளர்கள்

யாழ், வன்னி, திருகோணமலை, மட்டக்களப்பு, அம்பாறை ஆகிய தொகுதிகளில் வீட்டுச் சின்னத்தில் 🏠❌ போட்டியிடும் எமது வேட்பாளர்கள்!